List otwarty do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej poprzednia strona

Zespół Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, zebrany w Zakroczymiu w dniach 17-19 lutego 2003 r., po wysłuchaniu opinii diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości oraz ruchów i stowarzyszeń trzeźwościowych, wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec założeń i postanowień opracowywanej przez parlament nowelizacji ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi".

Nowelizacja ustawy oznacza faktycznie liberalizację promowania alkoholu - szczególnie piwa - wobec młodzieży. Koronne argumenty rzekomego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz sportu poprzez zwiększone wpływy z reklamy wskazują raczej na wyjście naprzeciw interesom biznesu alkoholowego - niż na troskę o młode pokolenie.

Przebieg publicznej debaty sejmowej, z którego zapisem Zespół zapoznał się na podstawie stenogramów posiedzenia sejmu z 23 stycznia 2003 r., wykazuje większą troskę projektodawców o rozwój przemysłu piwowarskiego niż o zdrowie fizyczne i moralne narodu. Projekt nowelizacji wraz z projektem ustawy "o wykluczeniu społecznym" doprowadzi bowiem do demontażu unikalnego w skali światowej samorządowego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych, przynoszącego coraz większe owoce pracy profilaktycznej wśród młodzieży. Nie możemy też zapominać o pomocy osobom uzależnionym.

Argumenty, które padły "za" i "przeciw" podczas debaty sejmowej wyraźnie wskazują na sprzeczność projektowanej nowelizacji z podstawowymi założeniami obecnej ustawy. Autorzy nowelizacji zdają się nie dostrzegać, że koszt społeczny częstszego sięgania po alkohol (temu przecież służy kosztowna reklama!) jest wielokrotnie większy niż proponowane ustawowe przekazanie na cele opieki społecznej 10% od wpływów z reklamy alkoholu. Czyżby była to cena "kupienia" aprobaty społecznej?

W każdym mieście, miasteczku czy wsi spotykamy się z rosnącym obszarem biedy ludzkiej - materialnej i moralnej - spowodowanej nadużywaniem alkoholu! Z perspektywy życia parafii bezpośrednio widać problemy ludzkie, będące skutkiem ofensywy biznesu alkoholowego.

Nieodwracalne są zwłaszcza straty moralne coraz szerzej dotykające wielu rodzin.

Problemów wynikających z kryzysu gospodarczego nie rozwiążemy przy pomocy alkoholu! Polska młodzież będzie lepiej rozwijać swe zdolności i będzie konkurencyjna na europejskim rynku pracy, jeśli nie będzie miała obciążeń alkoholowych zarówno w rodzinach, jak i w środowisku młodzieżowym! A ograniczanie reklamy jest jednym z najskuteczniejszych środków profilaktycznych!

Przypominamy, że 22 lutego 2001 roku w Sztokholmie Dyrektor WHO podczas spotkania czterdziestu ministrów zdrowia z całej Europy mówił, iż:
- przyczyną zgonów młodych Europejczyków w wieku lat 15-29 jest w jednej czwartej używanie alkoholu, a w Europie Wschodniej nawet - w jednej trzeciej!
- w krajach, w których przestrzegany jest całkowity zakaz reklamy, spożycie alkoholu jest o 16% niższe, a liczba wypadków drogowych nawet o 23% mniejsza,
- zwiększenie czasu reklamy alkoholu w telewizji o 5 minut dziennie powoduje, że młody konsument wypija 5 gramów czystego alkoholu więcej.

Dlatego jako Zespół Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski nie możemy patrzeć obojętnie na przewidywane skutki nowelizacji ustawy.

Wyrażamy natomiast nadzieję na odpowiedzialność zarówno sejmu jak i senatu wobec wyborców i apelujemy do parlamentarzystów o godne i odpowiedzialne reprezentowanie interesów Polski i jej młodego pokolenia, a nie - bogacącego się biznesu alkoholowego.

Apelujemy do Was - Parlamentarzystów: pomyślcie o Waszych własnych małoletnich dzieciach i wnukach. Czy naprawdę takiej przyszłości chcecie dla nich?

Bp Antoni Pacyfik Dydycz
Przewodniczący Zespołu
Apostolstwa Trzeźwości
przy Konferencji Episkopatu Polski

Zakroczym, 19 lutego 2003 r.

Pod listem podpisało się także pięćdziesięciu duszpasterzy i świeckich członków stowarzyszeń i ruchów trzeźwościowych.

Eleuteria nr 53, styczeń - marzec 2003

początek strony