10-lecie Krucjaty w parafii św. Jadwigi
w Dębicy
poprzednia strona

s. Justyna Papież

W niedzielę Świętej Rodziny, 29 grudnia 2002 r., Wspólnota Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w naszej parafii świętowała 10-lecie swojego istnienia i działalności. Był to szczególny dzień wdzięczności za dzieło Krucjaty w Kościele i za dar Wspólnoty Krucjaty w naszej parafii. Z racji tego święta przybyli do nas: z Krościenka - ks. Piotr Kulbacki, Krajowy Moderator KWC i Katarzyna Owczarek ze Stanicy Nr 1 oraz z Przemyśla - ks. prałat Stanisław Zarych z tamtejszą diakonią wyzwolenia.

Najpierw, o godz. 1400, zgromadziliśmy się w świątyni parafialnej na uroczystej koncelebrowanej Eucharystii, której przewodniczył i słowo wygłosił ks. Piotr Kulbacki, ukazując rolę i znaczenie Krucjaty w życiu chrześcijanina wielorako zagrożonego różnymi zniewoleniami. Po Eucharystii pozostaliśmy w kościele na wspólną adorację dziękczynną, wielbiąc Boga za Jego wielką miłość i miłosierdzie, których obficie doświadczyliśmy na przestrzeni 10 lat naszych wspólnotowych i osobistych wysiłków. Była to modlitwa pełna radości i wdzięczności za wielkie rzeczy, które Bóg nam uczynił. Podeszliśmy blisko ołtarza i tam trwaliśmy na wspólnej modlitwie i śpiewie, oddając Jemu chwałę, cześć i dziękczynienie. Modliliśmy się:

Dziś wielbimy i wysławiamy Cię, Panie, bo wielkie rzeczy czynisz dla swojego ludu. Wielkie rzeczy czynisz także w naszej wspólnocie Krucjaty. Jesteś z nami, gdy się trudzimy, czuwasz, gdy jesteśmy kuszeni, podnosisz, gdy upadamy i błogosławisz, gdy powstajemy.

Ty najlepiej znasz nasze zmagania. To Ty, Boże Miłosierny, wyrwałeś niejednego z nas z kajdan zła, przeprowadziłeś przez różne noce i ciemności naszego życia. Wszystkie chwile walki każdego z nas są Ci znane, bo Ty jako Dobry Pasterz poszukiwałeś nas, zaginione owce, i przyprowadziłeś do swej owczarni dając nam życie w wolności Dzieci Bożych.

Umocnieni Bożym błogosławieństwem z radością przeszliśmy do budynku parafialnego, aby tam przy śpiewie kolęd dalej świętować we wspólnocie braci i sióstr tę dla nas ważną rocznicę i podzielić się opłatkiem. Na początku ks. prałat Stanisław Fiołek pobłogosławił opłatki, skierował słowa życzeń i umocnienia dla całej wspólnoty, następnie siostra oraz animatorzy ukazali historię powstania wspólnoty i jej dziesięcioletnią działalność apostolską i ewangelizacyjną. Był także czas na dzielenie się osobistym doświadczeniem wyzwolenia i służby w dziele Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Wspólnotowe świętowanie jubileuszu pogłębiło w nas wdzięczność za bogactwo Bożych darów, umocniło więź, a także było zaczynem dobra na dalszą służbę wobec ludzi przeżywających problem zniewolenia.

Eleuteria nr 54, kwiecień - czerwiec 2003

początek strony