Z kroniki Wspólnoty Krucjaty w Dębicy poprzednia strona

Opracowała: s. Justyna Papież - służebniczka dębicka

30 listopada 1992 r. - dzień zawiązania Wspólnoty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w parafii św. Jadwigi w Dębicy

1993
- spotkanie opłatkowe dla Krucjaty oraz dla osób uzależnionych i ich rodzin
- spotkanie z biskupem ordynariuszem Józefem Życińskim w ramach wizytacji kanonicznej
- uczestnictwo w czuwaniu modlitewnym na Jasnej Górze
- wyjazd autokarowy i uczestnictwo w XIII Krajowej Pielgrzymce KWC do Niepokalanowa
- świętowanie I rocznicy wspólnoty z diecezjalnym moderatorem ks. Janem Mikulskim

1994
- członkowie naszej wspólnoty zaczęli jeździć do Przemyśla na rekolekcje diakonii wyzwolenia
- Krucjata włącza się w parafii w prowadzenie adoracji, czuwań, Drogi Krzyżowej itp.
- uczestnictwo w pielgrzymkach autokarowych i pieszych
- autokarowy wyjazd do Częstochowy na II Krajowy Kongres Trzeźwości pod patronatem kardynała Józefa Glempa
- kolejny wyjazd autokarowy do Niepokalanowa na XIV Krajową Pielgrzymkę KWC
- świętowanie II rocznicy wspólnoty, którą obchodziliśmy z całą parafią jako niedzielę trzeźwościową; podczas każdej Mszy św. Zbyszek z Rzeszowa wraz z żoną głosili świadectwo wyzwolenia

1995
- Zorganizowano pierwszą Pieszą Pielgrzymkę w intencji trzeźwości do Sanktuarium w Zawadzie
- autokarowy wyjazd do Niepokalanowa na XV Krajową Pielgrzymkę KWC
- Krucjata pod przewodnictwem s. Justyny opracowała scenariusz i przygotowała jasełka, które wystawiane były aż 6 razy (w Dębicy - w naszej parafii i Zakładzie Karnym oraz w Rzeszowie)
- uczestnictwo w rekolekcjach w Przemyślu

1996
- z inicjatywy ks. Bogdana Kwietnia i s. Justyny zorganizowano w parafii I Rekolekcje Krucjaty, które prowadził ks. prał. Stanisław Czenczek z Przemyśla z Diakonią Wyzwolenia
- zorganizowano dwie Pielgrzymki Piesze do Zawady w intencji trzeźwości, jedna z nich niosła duży krzyż brzozowy wykonany przez członków naszej wspólnoty, który znajduje się obecnie w Sanktuarium Matki Bożej (takie krzyże wykonujemy i nosimy co roku)
- uczestnictwo w XVI Krajowej Pielgrzymce Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Niepokalanowa
- członkowie wspólnoty KWC z parafii w Dębicy razem z s. Justyną prowadzą katechezy trzeźwościowe dla młodzieży przygotowującej się do życia małżeńskiego
- rozpoczęliśmy comiesięczną posługę w Zakładzie Karnym

1997
- II Rekolekcje Krucjaty prowadzone przez o. Barnabę Olszewskiego
- comiesięczne spotkania modlitewno-trzeźwościowe w Zakładzie Karnym
- Pielgrzymka Krucjaty do Zawady
- Krucjata włączyła się w Nowennę Tygodni jako przygotowanie do Kongresu Eucharystycznego
- spotkanie z Ojcem Świętym na Błoniach krakowskich, gdzie podczas Eucharystii złożono Dar Kongresowy w postaci Księgi Jubileuszowej; nasza wspólnota również przekazała swoje materiały i czyny wyzwolenia
- wyjazd do Niepokalanowa na XVII Krajową Pielgrzymkę KWC; prowadziliśmy tam czuwanie modlitewne
- rekolekcje w Przemyślu

1998
- III Rekolekcje Krucjaty, które prowadził o. Barnaba Olszewski przy współpracy naszych animatorów i zespołu muzycznego
- członkowie wspólnoty coraz częściej posługują świadectwem wśród młodzieży i dorosłych
- posługa w Zakładzie Karnym
- coroczna Pielgrzymka Piesza do Zawady
- wyjazd do Tuchowa z racji diecezjalnej pielgrzymki Krucjaty
- czynny udział w audycjach radia katolickiego "Dobra Nowina"
- udział w XVIII Krajowej Pielgrzymce Krucjaty do Niepokalanowa; nasza wspólnota prowadziła tam nocne czuwanie modlitewne, a jeden z braci składał świadectwo podczas Drogi Krzyżowej
- kilka osób ze wspólnoty wzięło udział w warsztatach Krucjaty w Krościenku
- prowadzenie katechez trzeźwościowych dla młodzieży

1999
- Krucjata podejmuje posługę ewangelizacyjną na Oddziale Odwykowym i w Zakładzie Karnym oraz prowadzi katechezy trzeźwościowe
- IV Rekolekcje Krucjaty prowadził ks. Jan Mikulski przy współpracy naszych animatorów (uczestniczyło w nich około 140 osób)
- Krucjata licznie wyruszyła na spotkanie z Ojcem Świętym w Starym Sączu
- udział w rekolekcjach w Przemyślu
- Pielgrzymka Piesza do Zawady w intencji trzeźwości
- przedstawiciele wspólnoty wraz z s. Justyną uczestniczyli w Sympozjum KWC w Niepokalanowie
- uczestnictwo w diecezjalnym Dniu Modlitw o Trzeźwość w Szczepanowie
- uczestnictwo w kursie wodzirejów w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym w Katowicach

2000 - Rok Wielkiego Jubileuszu
- włączamy się w wydarzenia liturgiczne Roku Jubileuszowego
- posługa na Oddziale Odwykowym
- prowadzimy programy trzeźwościowe z młodzieżą i z dziećmi w szkołach i w świetlicach oraz w ramach katechezy przedmałżeńskiej
- inicjujemy i podejmujemy się zorganizowania V Rekolekcji Krucjaty w naszej parafii, które prowadzi ks. Piotr Brząkalik przy współpracy sióstr i animatorów ze wspólnoty oraz diakonii muzycznej (około 140 uczestników)
- przy współpracy finansowej Urzędu Miasta rozmieszczamy na terenie naszego miasta plakaty wzywające do trzeźwości
- VIII Pielgrzymka Piesza do Zawady
- udział w Krajowej Pielgrzymce KWC w Niepokalanowie i prowadzenie tam czuwania oraz świadectwo podczas Drogi Krzyżowej
- Ewa i Staszek z naszej wspólnoty prowadzą jako wodzireje dwa wesela bezalkoholowe

2001
- posługa na Oddziale Odwykowym
- prowadzimy katechezy trzeźwościowe dla młodzieży i dzieci
- uczestnictwo w rekolekcjach w Przemyślu i w Szczawnicy
- organizujemy VI Rekolekcje o charakterze trzeźwościowym w naszej parafii (około 140 uczestników), które prowadził ks. Mirosław Żak z zespołem ewangelizacyjnym
- udział w Kamesznickich Dniach Trzeźwości
- czynne zaangażowanie w uroczystości peregrynacyjne w parafii
- zorganizowanie I Sierpniowych Dni Trzeźwości (dwudniowych z Pielgrzymką Pieszą do Zawady i akcją trzeźwościową przy kościele)
- wyjazd do Niepokalanowa na Krajową Pielgrzymkę KWC; prowadzenie czuwania
- rekolekcje w Przemyślu, w Siedlcu oraz innych ośrodkach rekolekcyjnych
- uczestnictwo w seminarium poświęconym problemowi uzależnień prowadzonym przez Stowarzyszenie "Rafael" w Krakowie
- świętowanie IX rocznicy wspólnoty

2002
- we wspólnocie powstaje róża różańcowa, która podejmuje modlitwę w intencji dzieła Krucjaty i przedstawionych intencji
- posługiwanie ewangelizacyjne i posługa świadectwami w różnych parafiach oraz podczas rekolekcji dla małżeństw i dla młodzieży
- VII Rekolekcje Krucjaty, które przy współpracy sióstr, naszych animatorów i diakonii muzycznej poprowadził ks. Adam Nitka z Miejsca Piastowego ze Zgromadzenia Księży Michalitów (około 140 osób)
- uczestnictwo w I Pielgrzymce Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Polski Południowej do grobu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w Krościenku nad Dunajcem
- angażujemy się w wydarzenie parafialne, m.in. w organizację festynu parafialnego
- organizacja II Sierpniowych Dni Trzeźwości z X Pielgrzymką Pieszą do Zawady oraz niedzielą trzeźwościową w parafii
- uczestnictwo w uroczystościach pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny na Błoniach Krakowskich
- uczestnictwo w XXII Krajowej Pielgrzymce KWC do Niepokalanowa, prowadzenie czuwania
- uczestnictwo w IV Sympozjum KWC w Katowicach
- uczestnictwo w rekolekcjach w Przemyślu, Katowicach i w Dębowcu
- uczestnictwo w wizytacji kanonicznej parafii prowadzonej przez biskupa ordynariusza Wiktora Skworca (7 XII), podczas której przedstawiliśmy pasterzowi diecezji sprawozdanie z działalności wspólnoty, prosząc o błogosławieństwo.

W czasie grudniowego spotkania ksiądz biskup pobłogosławił dziełu wspólnoty, skierował słowo umocnienia i zachęcił abyśmy tą mocą, którą zostaliśmy wyzwoleni, wyzwalali innych. Dokonał też poświęcenia sztandaru Krucjaty, który został wykonany przez panią Bożenę Szelech jako wotum wdzięczności za łaskę wyzwolenia jej męża z alkoholizmu.

Dokumentację wspólnoty tworzą dwie kroniki z działalności Krucjaty oraz księga, w której wpisanych jest 360 kandydackich deklaracji abstynenckich od alkoholu, ponad 200 deklaracji członkowskich oraz ponad 70 deklaracji abstynenckich od nikotyny. Doświadczając Bożej miłości, pragniemy być świadkami Bożego miłosierdzia - zwłaszcza wśród słabych i zniewolonych.

Eleuteria nr 54, kwiecień - czerwiec 2003

początek strony