Plan przyjęty w duchu wiary poprzednia strona

Ks. Franciszek Blachnicki

Od Redakcji: W związku z ukazaniem się czwartego, zaktualizowanego wydania podręcznika Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, przypominamy jaki sens nadawał temu podręcznikowi Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Zanim Krucjata Wyzwolenia Człowieka przybrała obecną postać, koncepcja jej dojrzewała w modlitwach, przemyśleniach i doświadczeniach, szczególnie od czasu pontyfikatu Jana Pawła II i jego pamiętnych słów wypowiedzianych do Polaków w dniu 23.10.1978 r. oraz w miarę ukazywania się jego programu odnowy godności człowieka i jego wyzwolenia.

Pierwszy szkic koncepcji krucjaty ukazał się w formie tzw. "Zarysu podręcznika", którego pierwotna wersja została ukończona 8 maja 1979 r. w uroczystość św. Stanisława, w 900-lecie jego męczeńskiej śmierci. Zawarty w "Zarysie podręcznika" program Krucjaty Wyzwolenia Człowieka został już następnego dnia, podczas Ogólnopolskiej pielgrzymki Ruchu Światło-Życie do grobu św. Stanisława, przedstawiony jako projekt. Po kilku miesiącach doświadczeń "Zarys podręcznika" został przepracowany i już w formie podręcznika wydany 23 października 1979 r., a więc w pierwszą rocznicę wspomnianego wyżej orędzia Jana Pawła II do Polaków.

Podręcznik został w szczególny sposób ofiarowany członkom Krucjaty podczas I Krajowej Pielgrzymki do Krościenka nad Dunajcem. Przekazany został jako dar - nie tylko do rąk, ale do serc - do realizacji w okresie do następnej, II Pielgrzymki w roku 1981. Wtedy też został on nazwany darem Niepokalanej Matki Kościoła.

W jaki sposób jest on darem, charyzmatem?

Podręcznik zawiera bardzo wyraźną wizję, jasny plan działania oraz konkretne zasady, w których kryje się klucz do rozwiązania problemu uratowania naszego Narodu od grożącej mu zguby. Zawarty w nim plan działania, wiernie zrealizowany, może stać się narzędziem wyzwolenia. Jest to plan pełny i skuteczny, uwzględniający wszystkie elementy potrzebne do odniesienia zwycięstwa. Plan ten musi być jednak najpierw przyjęty w duchu wiary i posłuszeństwa, właśnie jako dar, i musi być wiernie i konsekwentnie realizowany - wtedy ujrzymy zwycięstwo Niepokalanej. Jeżeli tak spojrzymy na ten podręcznik i tak go przyjmiemy, stanie się on wspaniałym charyzmatem, darem Niepokalanej dla nas, i będzie owocować w naszych środowiskach, gdy będziemy realizować poszczególne etapy zawartego w nim planu.

Podręcznik składa się z 6 rozdziałów:

Rozdział I - przedstawia genezę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Rozdział II - charakteryzuje sytuację zagrożenia Narodu.

Rozdział III - ukazuje podstawy biblijno-teologiczne Krucjaty. Jest to bardzo ważny rozdział, bo zawiera tę prawdę, która nas wyzwoli; przedstawia tę motywację, która ma trafić do ludzi. Teologia wyzwolenia jest sprawą zasadniczą.

Rozdział IV - mówi o patronach i symbolach Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Rozdział V - opisuje strategię. Jest on również bardzo ważny, bo ukazuje drogę skutecznego działania - nie tyle walki z alkoholizmem, ile jego rzeczywistego zwalczenia. Przedstawia motywy abstynencji, które można przekazać innym ludziom, zwłaszcza tym, którzy mają trudności typu: "po co mam podpisywać, skoro i tak nie piję". Jeżeli ukażemy im określony plan, określone cele działania oraz to, że są do ich zrealizowania potrzebni, to z pewnością dostarczymy im przekonywającej motywacji do abstynencji.

Rozdział VI - jest najważniejszy dla pracy w terenie, wskazuje na metody i środki, czyli taktykę działania w konkretnym środowisku.

Wszystkim członkom Krucjaty wyzwolenia Człowieka stawiamy więc pytanie: Czy przyjęliśmy już "dar podręcznika" wewnętrznie, w postawie wiary i czy to przyjęcie wyraża się w studiowaniu go i wprowadzaniu w życie zawartych w nim wskazań?

Ks. Franciszek Blachnicki, Podręcznik Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Eleuteria 1, 1980, s. 15-16.

Eleuteria nr 58, kwiecień - czerwiec 2004

początek strony