"Trwajcie mocni w wierze, nadziei i miłości" poprzednia strona

ks. Piotr Kulbacki z Diakonią

W czasie oddawania do druku niniejszego numeru "Eleuterii", Polska żyje radością pielgrzymki Benedykta XVI śladami Jana Pawła II. W to pielgrzymowanie włączyliśmy naszą tegoroczną XXVI Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Moc słowa Ojca Świętego poruszyła nasze serca - Europa z nadzieją patrzy na Polskę. Na zakończenie Mszy św. na Błoniach papież wezwał nas, abyśmy "trwali mocni w wierze, nadziei i miłości". Jako uczestnicy Krucjaty uczyniliśmy ten apel tematem I Konferencji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Wezwanie Benedykta XVI będzie przedmiotem naszej refleksji - wiara w Chrystusa, który wyzwala nas od wszystkiego, co uwłacza ludzkiej godności, nadzieja na zwycięstwo, miłość jako podstawowy oręż Krucjaty.
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, nastąpiła zmiana ogólnopolskiego kalendarza pracy Krucjaty: we wrześniu będą odbywać się konferencje o charakterze programowo-szkoleniowym, w październiku - sympozja specjalistyczne, zaś pielgrzymka krajowa - na przełomie maja i czerwca, w rocznicę proklamacji Krucjaty.
I Konferencja Krucjaty Wyzwolenia Człowieka "Trwajcie mocni w wierze, nadziei i miłości" odbędzie się w Niepokalanowie w dniach 8-10 września 2006 roku. Rozpocznie się w piątek o godz. 18:00, a zakończy w niedzielę o godz. 14:00. Konferencja będzie mieć charakter programowo-szkoleniowy, przygotowujący Krucjatę do pracy w Polsce i za granicą w roku 2006/2007. Jej celem będzie wyznaczenie kierunków dalszego za-angażowania: pogłębienie aktualnych zagadnień dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych i ich związku z innymi zagrożeniami, szczególnie dotyczącymi młodego pokolenia, aktywizacja w środowiskach lokalnych (kościelnych i świeckich), wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów. Spotkania w sekcjach koncentrować się będą wokół tematów: parafia, rodzina, młodzież, szkoła, praca z dziećmi, pomoc uzależnionym, narkomania, mass media (www.kwc.oaza.pl, "Eleuteria" oraz inne media katolickie i świeckie). Wspólnie zajmiemy się też programem XXVII Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która z okazji 20-lecia śmierci sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego zgromadzi nas w dniu 9 czerwca 2007 roku przy jego grobie w Krościenku. Szczegółowy program Konferencji zostanie podany na stronach internetowych www.kwc.oaza.pl.

Prosimy o wydelegowanie na I Konferencję Krucjaty Wyzwolenia Człowieka "Trwajcie mocni w wierze, nadziei i miłości" pięciu osób z każdej diecezji - kapłanów, osopby zakonne i świeckie. Zgłoszenia delegatów należy kierować najpóźniej do poniedziałku 4 września 2006 roku do p. Katarzyny Owczarek: kowczarek@oaza.pl, tel. 0-18 262 32 35 (kom. 0-697 895 807).

Eleuteria nr 66, kwiecień-czerwiec 2006

początek strony