Umocnieni przez Benedykta XVI poprzednia strona

ks. Piotr Kulbacki

Kościół w Polsce przeżywał w ostatnich miesiącach historyczne wydarzenie, jakim była pielgrzymka Benedykta XVI, który po Janie Pawle II przejął ster łodzi Piotrowej.
W spotkaniach z Benedyktem XVI uczestniczyliśmy jako XXVI Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Wsłuchując się w słowa Benedykta XVI, odczytaliśmy z nowym zapałem przesłanie dla Krucjaty, szczególnie wyrażone w prośbach Ojca Świętego wypowiedzianych na zakończenie homilii na krakowskich Błoniach. Prośby te zostały przez nas przyjęte jako program pracy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w roku 2006/2007.
Niniejszy, podwójny z tej okazji, numer "Eleuterii" zawiera ten program oraz trzy bloki tematycznie nawiązujące do wezwań Papieża w ostatnich słowach głównej Mszy jego peregrynacji: "Trwajcie mocni w wierze", "Trwajcie mocni w nadziei", "Trwajcie mocni w miłości".
Słowa te stały się także hasłem I Konferencji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która odbyła się w dniach 8-10 września 2006 r. w Niepokalanowie - zgodnie z nową formułą spotkań programowo-formacyjnych. Pielgrzymka Krucjaty została przeniesiona na termin wiosenny - przełom maja i czerwca, związany z rocznicą proklamowania Krucjaty. Kolejnym wydarzeniem stało się VII Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka podejmujące tematykę: "Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości", które odbyło się w Łodzi, 7 października 2006 roku. Z całego kraju przybyli wykładowcy i uczestnicy - prawie 80 osób. Relacje z obu wydarzeń zamieścimy w następnym numerze.

Nową perspektywą zaangażowania Krucjaty jest odnowienie przez Ruch Światło-Życie programu ewangelizacji Ad Christum Redemptorem. Program ten, zainicjowany w latach 80. ubiegłego stulecia przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, stanowi syntezę jego programów ewangelizacyjno-formacyjnych i odwołuje się do trzech faz posługiwania ewangelizacyjnego: modlitwy (przygotowania), ewangelizacji kerygmatycznej z propozycją dalszej formacji chrześcijańskiej typu katechumenalnego oraz głoszenia Ewangelii wyzwolenia (szerzenia Krucjaty). Przygotowanie do podejmowania tej strategii ewangelizacyjnej związane będzie z Dniami Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w roku 2006/2007. Prosimy uczestników Krucjaty, szczególnie tych związanych z Ruchem Światło-Życie, aby włączyli się w program Ad Christum Redemptorem. Ma on w zamiarach Założyciela Krucjaty przygotować szerzenie Krucjaty na wielką skalę.

Eleuteria nr 67-68, lipiec-grudzień 2006

początek strony