Wybieram abstynencję! poprzednia strona

Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka diecezji przemyskiej

Doświadczenie pracy duszpasterskiej w oparciu o Krucjatę Wyzwolenia Człowieka w diecezji przemyskiej sięga roku 1984. Od tamtego czasu systematycznie, co miesiąc, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych - lipca i sierpnia - odbywają się rekolekcje, które nazywamy "Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia".

Rekolekcje opierają się na formule przygotowanej przez ks. F. Blachnickiego, przeznaczonej dla ludzi wolnych od zniewolenia alkoholowego, którzy chcą pomagać innym. Niemniej, tematyka wolności podejmowana w czasie ORDW dotyczy także osób uzależnionych od alkoholu. Rekolekcje nasze przybliżają wszystkim uczestnikom dzieło Krucjaty, zachęcając do abstynencji od alkoholu z miłości i w intencji osób uzależnionych.
Uczestnictwo w nich zarówno alkoholików jak i osób wolnych od tego zniewolenia stanowi wielkie dobro zarówno dla jednych, jak i drugich. Dzięki tym rekolekcjom alkoholicy poznają osoby z podobnymi jak oni problemami, wynikającymi z nadużywania alkoholu. Odzyskują nadzieję, że można trwać w trzeźwości. Są wśród nich także alkoholicy, którzy niejednokrotnie - wbrew temu, co mówi o chorobie alkoholowej medycyna - z dnia na dzień zaprzestają spożywania alkoholu dzięki podjęciu abstynencji w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka.
Spotkanie na ORDW z ludźmi współuzależnionymi i wolnymi od zniewolenia alkoholowego, a jednocześnie bardzo zatroskanymi o swoich najbliższych uzależnionych, składającymi za nich dar Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, przywraca alkoholikom wiarę w to, że są ludźmi, na których innym zależy.
Krucjata Wyzwolenia Człowieka dla alkoholików, jak wynika z częstych rozmów z nimi, jest umową z Panem Bogiem i jest to dla nich bardzo ważne. Czas rekolekcji ORDW dla wielu alkoholików jest odnalezieniem drogi powrotnej do Boga i decyzję tę podejmują odpowiedzialnie, po przemyśleniu tutaj swojego życia w grzechu, do którego doprowadziło ich nadużywanie alkoholu. Dlatego nie odmawiamy alkoholikom możliwości korzystania z duchowego wsparcia, jakim jest dla nich włączenie się w Krucjatę.
Niezależnie od tego wiemy, że alkoholik jest osobą chorą. Podejmuje Krucjatę, ale bywa też, że łamie abstynencję poprzez swoje wpadki alkoholowe. Opierając się na doświadczeniach wielu osób możemy powiedzieć, że Krucjata daje im siłę do powstania z upadku, mobilizuje do tego, aby na nowo być abstynentem i trwać w abstynencji.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka to nie tylko zobowiązanie do abstynencji od alkoholu, ale także zobowiązanie do konkretnego sposobu życia. Alkoholicy są ludźmi chorymi zarówno na ciele, jak i na duszy. Krucjata Wyzwolenia Człowieka wskazuje im sposób na trzeźwe życie według zasad, które stawia, i mobilizuje do pracy nad sobą. Zobowiązują się poza abstynencją do tego, aby nie wydawać pieniędzy na alkohol, nie częstować nikogo alkoholem, modlić się. To przyczynia się do możliwości organizowania bezpiecznego i odpowiedzialnego życia w trzeźwości. Abstynencja w przypadku alkoholika jest niezbędna do normalnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.
Alkoholicy podejmujący Krucjatę Wyzwolenia Człowieka utwierdzają się w podjęciu abstynencji w oparciu o Boga i z Jego pomocą. To ich wiara jest bardzo ważnym czynnikiem w zobowiązaniu abstynenckim w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka.
Na potwierdzenie możemy przytoczyć wiele dowodów z życia konkretnych osób. Są wśród nich alkoholicy, którzy korzystając z naszych rekolekcji ORDW decydują się na podjęcie abstynencji w ramach Krucjaty, a nie korzystają z pomocy w tym względzie w ramach ruchu AA. Umacniają się w swojej postawie poprzez częste uczestnictwo w ORDW.
Przy pomocy Krucjaty utwierdzają się w wierze, a dalszym etapem rozwoju życia w abstynencji jest zaangażowanie np. w ruch oazowy (Oaza Rodzin). Niekiedy bywa i tak, że alkoholik podejmuje abstynencję w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka, a później trafia do ruchu Anonimowych Alkoholików.

Wybór abstynencji w Krucjacie jest wyborem z miłości. Odnosi się to nie tylko do osób nie uzależnionych od alkoholu. W przypadku zaś alkoholików jest to utwierdzenie życia w abstynencji w oparciu o wiarę. Jak widać z doświadczeń osób uzależnionych, które podjęły abstynencję w wyniku uczestnictwa w ORDW, Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest dla nich fundamentem i wielką pomocą w rozpoczynaniu trzeźwego życia. Często bywa tak, że wyrywający się ze szponów alkoholizmu sięgają najpierw po Krucjatę, która daje im pokój ducha, a następnym krokiem jest podjęcie leczenia farmakologicznego i szukanie grupy samopomocowej Anonimowych Alkoholików. Krucjata wzmacnia ducha osoby zniewolonej, pomaga jej trwać w abstynencji pomimo tego, że nie jest to abstynencja podjęta z miłości do bliźniego, ale z miłości do siebie samego. Krucjata uczy też, u kogo szukać pomocy w sytuacji, gdy obok brak ludzi bliskich i życzliwych. Wtedy to modlitwa i zawierzenie Bogu pomagają w trwaniu na obranej drodze abstynencji.

Eleuteria nr 67-68, lipiec-grudzień 2006

początek strony