"Nie bądź popychadłem"
poprzednia strona

Stanisława Orzeł
"Niepokalana zwycięża przez dzieci" - te słowa można często wyczytać w tekstach Księdza Dyrektora Krucjaty Wstrzemięźliwości, Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Wydaje się, że słowa te nie straciły dzisiaj na aktualności. Dziś, gdy wszyscy biją na alarm z powodu bezradności wobec poszerzenia się subkultury alkoholowej wśród dzieci, sięgania przez uczniów szkół podstawowych po narkotyki, staje się niezwykle ważna retrospektywa ujawniająca źródło impulsów do wielkiego ruchu otrzeźwienia na początku XXI wieku.
Okazuje się, że motywem tym może być jedynie zdolność człowieka do ofiary, a najgłębszą jej motywację można znaleźć tylko w życiu opartym o wiarę. Kiedy pod koniec lat 50. ubiegłego stulecia powstała Dziecięca Krucjata, same dzieci, przez listy, prośby do Krucjaty Wstrzemięźliwości spowodowały, że opracowano dla nich osobne przyrzeczenie i modlitwę. W dwutygodniku Krucjaty "Niepokalana Zwycięża" otwarto stronę zatytułowaną "Niepokalana zwycięża przez dzieci", na której drukowano listy dzieci, zachęty kierowane do nich oraz świadectwa mówiące o ich modlitwie i owocach gorliwości apostolskiej tych najmłodszych uczestników Krucjaty. Poniżej są umieszczone dwa teksty, które ks. Franciszek Blachnicki napisał wprost do dzieci:

Drogie Dzieci Boże!
(...) Obrona życia - oto zadanie na cały rok, który tez nazwany został Rokiem Życia. Jest to zadanie także dla was, drogie dzieci! W jaki sposób macie bronić życia? Właściwie to już zaczęłyście realizację tego zadania w chwili wstąpienia do Dziecięcej Krucjaty. Przyrzekałyście wtedy Niepokalanej trzeźwość i czystość. W tym właśnie przyrzeczeniu jest zwarta obrona życia.(...) Wy drogie dzieci, przyrzekając Niepokalanej trzeźwość - stanęłyście jednocześnie w obronie własnego życia. Niepokalana cieszy się z tego, ale równocześnie żąda od was czegoś więcej. Ona pragnie, abyście broniły także życia waszych bliźnich. W jaki sposób? Przede wszystkim przez modlitwę i ofiary za tych, którzy marnują lekkomyślnie życie. Od was Niepokalana pragnie właśnie tych ofiar. Z waszej modlitwy, płynącej z czystego serca i ofiar, zbieranych z wielką wytrwałością, Niepokalana naprawdę najwięcej ma chwały. Przez wasze modlitwy i ofiary możecie wyprosić wiele łask u Niepokalanej dla tych wszystkich, którzy z nieświadomości czy tez dla własnej przyjemności marnują życie własne lub odbierają życie innym. Proście Matkę Bożą, aby dała wszystkim ludziom laskę zrozumienia, że Panem życia jest Bóg. On jeden daje życie stworzeniu i tylko On ma prawo odebrać życie. (...)
"Niepokalana Zwycięża" dodatek do "Gościa niedzielnego" poświęcony walce o Polskę trzeźwą i czystą nr 4(59) (GN 26.04.1959 r.)

Nie bądź popychadłem
Drogie dziecko Niepokalanej!
Zapowiedziałem Wam, że w Dziecięcej Krucjacie będziemy się uczyć życia dobrego i cnotliwego - a przede wszystkim cnoty, która nosi trudną do wymówienia nazwę: wstrzemięźliwość. (...)
Być wstrzemięźliwym - to znaczy nie być popychadłem. Są czasem dzieci niezaradne, ślamazarne, o których mówimy, że są "popychadłem". Dziecko takie nic samo nie postanowi, ciągle nie wie, co ma z sobą począć, porusza się tylko w tym kierunku, gdzie zostało przez kogoś popchnięte. Otóż takim "popychadłem" jest każdy człowiek, który nie jest wstrzemięźliwym. Powstają bowiem w człowieku różne zachcianki, pożądliwości, które człowieka popychają, gdzie chcą..(...) Które z was chciałoby być takim popychadłem? Z pewnością żadne, bo to wstyd! Dlatego musicie się ćwiczyć w cnocie wstrzemięźliwości. Musicie się opierać zachciankom, które w was się budzą, musicie powiedzieć "nie" wobec różnych pożądań i pragnień. Kto chce być kiedyś człowiekiem dzielnym, mocnym, dobrym, musi teraz ćwiczyć się i trenować w powściągliwości. Trzeba odmawiać sobie teraz różnych przyjemności, nawet dozwolonych - dla treningu, dla zdobycia sprawności wstrzemięźliwości. (...) Przez takie ćwiczenia, które na karcie zasługi możecie zaznaczać sobie codziennie jako "ofiarę", sprawicie wielką radość Niepokalanej.
Opiekun dziecięcej Krucjaty
"Niepokalana Zwycięża" dodatek do "Gościa niedzielnego" poświęcony walce o Polskę trzeźwą i czystą nr 9(59) (GN 01.11.1959 r.)
Eleuteria nr 77, 1/2009


początek strony