Wstęp
Stanisława Orzeł

Ostatni w tym roku numer Eleuterii skierowaliśmy do starszych czytelników. Bardzo dobrze, że są oni w Krucjacie i wnoszą do tej wspólnoty ogromne bogactwo swoim pełnym miłości zaangażowaniem i świadectwem życia.
więcej

Do moich Braci i Sióstr - ludzi w podeszłym wieku!
Sługa Boży Jan Paweł II

«Młodość jak zorza poranna szybko przemija» - powiada Kohelet (11,10). Biblia nie waha się mówić otwarcie - czasem nawet ze śmiałym realizmem - o nietrwałości życia i o nieubłaganym upływie czasu: «Marność nad marnościami, (...) marność nad marnościami - wszystko marność» (Koh 1,2): któż nie słyszał tego surowego napomnienia starożytnego Mędrca? Najlepiej rozumiemy je my, ludzie starzy, nauczeni doświadczeniem.
Mimo tego wolnego od złudzeń realizmu Pismo Święte zachowuje bardzo pozytywną wizję wartości życia. Człowiek niezmiennie jest stworzony «na obraz Boży» (por. Rdz 1, 26), a każdy wiek ma swoje zalety i zadania. Słowo Boże mówi wręcz z wielkim poważaniem o podeszłym wieku, tak że długowieczność jest postrzegana jako znak Bożej łaskawości (por. Rdz 11,10 32).


więcej

Dar rodzicielstwa i "dziadkostwa"
Maria i Stanisław Lelkowie

Pragniemy tym świadectwem wyśpiewać Panu hymn wdzięczności za dar KWC dla naszej rodziny.
Jesteśmy w Krucjacie sercem właściwie od początku naszej przynależności do Ruchu Światło-Życie, tj. od 1981 roku, kiedy to przeżywaliśmy rekolekcje oazy rodzin w Krościenku, chociaż ja formalnie deklarację członkowską podpisałam w 1982 r., a mój mąż dopiero w 1992 r. Nie jesteśmy w stanie w pełni wyrazić, jak wielkim darem Bożym stała się KWC dla nas i naszej rodziny.więcej


Szynków jest zbyt wiele
opracował Mateusz Grzelczak

Historia daje nam przykłady ludzi, którzy z plagą pijaństwa próbowali walczyć równie dynamicznie jak sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Pozwolę sobie przybliżyć choćby postać niedawno kanonizowanego przez papieża Benedykta XVI arcybiskupa warszawskiego, św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Niech za źródło posłużą nam strony z Pamiętnika św. Zygmunta, w którym znajduje się zapis "sprawozdania komitetu ", czyli spotkania arcybiskupa Warszawy (św. Zygmunt Szczęsny Feliński był nim w latach 1862-1883, jednakże praktycznie całe swoje urzędowanie spędził na wygnaniu poza stolicą) z ówczesnymi księżmi dziekanami diecezji.więcej


Gdyby ktoś mnie zapytał
Teksty z "Pamiętników włościanina..."
wybral ks. Adam Wąsik

U schyłku swojego długiego życia wójt Dzikowa (obecnie cześć Tarnobrzega) Jan Słomka (1842-1932) napisał "Pamiętniki włościanina ". Opowiadając o swoim życiu, stworzył bogatą panoramę dziejów, jak również przemian zachodzących w świadomości włościan na przestrzeni kilkudziesięciu lat, tj. od rabacji galicyjskiej do pierwszych chwil po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Umieściliśmy fragment "Pamiętników włościanina " obok tekstu dotyczącego "Pamiętników" św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, gdyż powstały mniej więcej w tym samym czasie i oba dotykają problemu trzeźwości.
więcej

"Te Deum" za dar Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
Kasia i Renata

Krucjata Wyzwolenia Człowieka - dzieło Niepokalanej Matki Kościoła już 30 lat pomaga wielu zniewolonym, uwikłanym w nałogi i słabości, na drodze uzyskania Chrystusowej wolności, odzyskania godności dziecka Bożego.
To wielki dar miłości do Pana Boga, do Ojczyzny, do drugiego człowieka, w dzisiejszych czasach, kiedy często umniejsza się skale zniewolenia wielu ludzi, a nawet promuje wszelkiego rodzaju używki jako antidotum na problemy naszej codzienności.
więcej


Otwórzcie, to może być Pan
Bogdan Rajski

Mam 47 lat, jestem mężem, ojcem; od 1.01.1995 roku jestem abstynentem. Otrzymałem bezcenny dar od Pana Boga: łaskę nawrócenia i moja abstynencja jest formą wdzięczności za nowe życie. Od 1999 roku włączyłem się wraz z żoną Izabelą w dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.


więcej


Charyzmatyk trzeźwości
Opracowała Katarzyna Owczarek

Ojciec Benignus Sosnowski uczył się i zapoznawał z ideą całkowitej abstynencji oraz z metodami walki o trzeźwość od bł. brata Fidelisa Chojnackiego, współbrata kapucyna, jeszcze przed wojną. Podczas okupacji niemieckiej przebywając w obozach Sachsenhausen i Dachau nie przestał interesować się problematyką alkoholizmu i trzeźwości. Rozwijanie zainteresowań, samokształcenie, dyskusje (o ile oczywiście można było je prowadzić w chwilach wolnego czasu, ukrywając się przed wzrokiem blokowego) były konieczną, a często jedyną formą obrony przed załamaniem w nieludzkich warunkach.więcej


Oazowicze 60+
Anna i Jerzy Łodzińscy

Pierwszy raz o Krucjacie Wyzwolenia Człowieka usłyszeliśmy w latach 1982 -83 od sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Początkowo wiązaliśmy ją z wyzwoleniem politycznym, ewentualnie z uwolnieniem od nałogowego alkoholizmu lub palenia papierosów. Hasło Krucjaty "Nie lękajcie się! " było czymś bardzo odważnym i porywającym w epoce komunizmu, szalejącego na "ostatnich obrotach "


więcej


Jak ryba płynąca pod prąd
ks. Zbigniew Kaniecki

Pod koniec lat siedemdziesiątych, przeglądając tygodnik, wśród listów czytelników znalazłem list Krzysztofa Pepławskiego z Ciechanowa. Dotyczył problemów alkoholizmu. Później skojarzyłem, że tą osobą jest przyjeżdżający codziennie do kościoła trabantem pan na wózku inwalidzkim. Zawsze na jego twarzy widoczny był pokój i emanowała z niej dobroć. Kim był?więcej


Świadkowie łaski
Aleksandra Smutnicka

"Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli " (Dz 4,20) powtarzamy za św. Piotrem i Janem. Jesteśmy świadkami wielu łask udzielanych przez Boga za pośrednictwem internetowej skrzynki modlitewnej umieszczonej na stronie głównej KWC.


więcej


Zaufać Bogu do końca
Jasia i Romek Filipiukowie

Był to czas, kiedy wszystko można było załatwić za alkohol. Mieliśmy dużą działkę, którą uprawiał nam człowiek tylko za alkohol. Był on alkoholikiem mieszkającym w chlewie ze zwierzętami. Zacząłem się modlić i pytać Boga, co mam zrobić. Zdecydowałem, że podpiszę deklarację kandydacką na jeden rok bez względu na wszystko.


więcej


Nie mamy czasu myśleć o tym, że się starzejemy
Anna i Marian Rzepka

Gdy się jest na emeryturze, można znaleźć czas na swoje zainteresowania, na które wcześniej nie było czasu. Po przeżyciu kiedyś Rekolekcji Wyzwolenia w Przemyślu postanowiliśmy razem z mężem pomagać ludziom w drodze do trzeźwości [...]więcej