Od Redakcji
Ks. Maciej Krulak

Słowo Boże zaprasza nas do dojrzałości w naszych postawach, która przejawia się w odpowiedzialności. Włączenie się w dzieło Krucjaty jest jej czytelnym znakiem.
Czasem zrzucamy odpowiedzialność na innych, oczekując, aby tam, gdzieś "na górze" (państwa, Kościoła, Krucjaty, Ruchu, wspólnoty, parafii...), tajemniczy "Ktoś" zdecydował, podjął inicjatywę, a my w posłuszeństwie, czy też z konieczności, włączymy się w to co zorganizowano. Tu nie ma na co czekać, tu trzeba być odpowiedzialnym!
więcej

O odpowiedzialności
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Musimy się poczuć odpowiedzialni za braci, za cały polski naród, który w niedalekiej przeszłości objawił niezwykłe siły duchowe, ale który nadal jeszcze objawia równie wielkie zagrożenie, bo nadal jest zraniona nasza siła odporna, nadal widzimy skutki kilkudziesięciu lat demoralizacji, zwalczania praw Bożych, otwierania bram dla wszelkiej nieprawości, kłamstwa, namiętności ludzkich.


więcej

XXX Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
Bp Tadeusz Bronakowski

Tegoroczna 30. Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka odbyła się w dniach 19-20 czerwca 2010 r. na Jasnej Górze, włączając się w 27. Ogólnopolską Pielgrzymkę Apostolstwa Trzeźwości. Była to odpowiedź na apel ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, o wspólną modlitwę w intencji umocnienia trzeźwości w narodzie polskim. Była to jednocześnie szansa na spotkanie i integrację środowisk trzeźwościowych z całej ojczyzny. Hasłem pielgrzymki były słowa: "Abstynencja darem miłości". Poniżej prezentujemy fragmenty z homilii, którą wygłosił ks bp Tadeusz Bronakowski podczas niedzielnej mszy świętej.

Drodzy moi!
Prosimy Matkę Bożą o to, aby swoją miłością umacniała naszą odwagę w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Aby zapalała nasze serca do ofiarności i odwagi, które są niezbędne, by dzielić się darem abstynencji, aby dzielić się darem miłości. Ten program Kościół głosi od wielu lat. W "Wytycznych Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej", będących świadectwem duszpasterskiej troski o życie narodu, odnajdujemy ważne wezwanie: Przez dobrowolną, całkowitą abstynencję wielu, do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich. Chociaż od ogłoszenia "Wytycznych..." minęło już pięćdziesiąt lat, ten program nie stracił swojej aktualności.
Wręcz przeciwnie - jest tym bardziej aktualny, im więcej zadań przed nami stoi. Tym bardziej aktualny, im silniejsze są działania promocyjne producentów alkoholu. Tym bardziej potrzebny, im częściej zatraca się poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka i chrześcijańsko - narodowej solidarności. [...]więcej


Apel Jasnogórski
XXX Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
Bp Tadeusz Bronakowski

[...] Święta Matko Odkupiciela,
dzisiaj prosimy Ciebie także o łaski dla wszystkich, którzy uczestniczą w pielgrzymce Apostolstwa Trzeźwości. Z całej naszej ojczyzny przybyli do Twojego Jasnogórskiego domu reprezentanci ruchów abstynenckich i trzeźwościowych, przedstawiciele Instytutów Życia Konsekrowanego, duszpasterze trzeźwości poszczególnych diecezji, ale również tak wiele wspaniałych rodzin z dziećmi. Oni wszyscy klękają dzisiaj przed Twym obliczem, modląc się o umocnienie trzeźwości pośród Polaków.
Wlewaj w nasze serca odwagę, byśmy z coraz większym zaangażowaniem włączali się w inicjatywy umacniające trzeźwość narodu Polskiego. Pomagaj nam z odwagą podejmować abstynencję, którą Kościół Polski od ponad pięćdziesięciu lat ukazuje jako skuteczne narzędzie pracy trzeźwościowej.
Ty, którą nazywamy Matką Pięknej Miłości, kształtuj nasze serca według swojego wzoru, byśmy byli coraz bardziej zdolni do składania bezinteresownego daru dla dobra naszych bliźnich, przede wszystkim zaś tych, których życie jest osłabione i zagrożone przez alkohol. [...]więcej

Nie rodzimy się, ale stajemy odpowiedzialni
Sylwia Bruchwalska

Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.
Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński

Człowiek odpowiedzialny to taki, który jest świadomy konsekwencji swojego zachowania i jest gotowy te konsekwencje ponieść. Odpowiedzialność to także postawa coraz dojrzalszego podejścia do otaczającego świata.
Wymiar odpowiedzialności za drugiego człowieka nie może się równać z żadną inną odpowiedzialnością, jaką w życiu podejmujemy. Nie można stawać się coraz bardziej w pełni człowiekiem, jeśli się nie jest zaangażowanym w sprawy drugiego. Dlatego uczymy nasze dzieci (lub powinniśmy uczyć), już od najmłodszych lat, szacunku dla drugiego człowieka oraz pomagamy im odnaleźć wewnętrzną potrzebę bycia dla spotykanej osoby. Dzięki temu kształtujemy w dzieciach świadomość tego, jak ich działania, zachowania czy słowa oddziaływają na drugiego człowieka. I nie są to sprawy wielkie - wyszukane gesty czy specjalistyczne szkoły, ale zwykłe, codzienne sytuacje i słowa, które są niezwykle ważne z perspektywy rozwoju dziecka jako istoty społecznej. W sytuacji, gdy dziecko swoimi słowami rani rodziców, czy przezywa swojego brata, natychmiast napotyka (bądź powinno napotkać) na reakcję ze strony dorosłego - nie butę czy naganę, ale komunikat, że takie słowa ranią, nie są miłe i w ten sposób można sprawić przykrość komuś, kogo kochamy. W ten sposób kształtujemy w dorastającym dziecku odpowiedzialność za emocje i spotkanie z drugim człowiekiem. [...]
więcej


Abstynencja jest darem miłości
Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2010
bp Tadeusz Bronakowski

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie Panu!

Rok 2010 zapisze się w historii naszej ojczyzny przedziwnym splotem chwil bolesnych z chwilami radosnymi. Ból towarzyszył obchodom 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, żałobie narodowej po katastrofie samolotu prezydenckiego, a także powodzi, która pozbawiła wielu Polaków dorobku życia. Wielka radość wypełniała zaś nasze serca, gdy dziękowaliśmy Wszechmogącemu Bogu za dar życia i niezłomne świadectwo bł. księdza Jerzego Popiełuszki. Pozostając w tej szczególnej atmosferze, w sierpniu wspominamy bohaterskie córki i bohaterskich synów naszej ojczyzny, którzy stawili opór inwazji bolszewickiej w 1920 roku, walczyli w powstaniu warszawskim, a także uczestniczyli w wydarzeniach sierpniowych 1980 r. Wspominamy ludzi służących Bogu i naszej ojczyźnie zgodnie z wymaganiami czasów, w których żyli. Pamięć i szacunek dla ich poświęcania skłoniły przed laty Episkopat Polski do ustanowienia sierpnia miesiącem abstynencji. W "Wytycznych Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej", będących świadectwem duszpasterskiej troski o życie narodu, odnajdujemy podstawowy i niezawodny drogowskaz, który brzmi: Przez dobrowolną, całkowitą abstynencję wielu, do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich.
więcej


Dopalacze - niebezpieczna iluzja
Dr hab Urszula Dudziak, INoR KUL

Czasami podczas prelekcji słyszę od starszych osób: "dzisiejsza młodzież jest inna" - w domyśle gorsza od tej sprzed lat. Nie zgadzam się z tym, młodzież jest taka sama, tylko ma dużo gorzej niż my, kiedy byliśmy młodzi. W Łodzi, na ulicy obok bloku w którym mieszkam, są trzy sklepy z dopalaczami w odległości 500 m od siebie. Jak młodzież ma się bronić przed taką zachętą? Co mogą zrobić starsi, by młodym ludziom pokazać, że można obyć się bez dopalaczy? Prezentujemy tekst wyjaśniający czym są dopalacze oraz jakie niosą ze sobą zagrożenia (KO).więcej


Troska o rozwój Krucjaty
Rozmowę z ks Danielem Trojnarem przeprowadził ks. Krzysztof Mierzejewski


Czy Krucjata Wyzwolenia Człowieka to jedynie abstynencja? Jak troszczyć się o rozwój Krucjaty w swoim środowisku? Odpowiedzi na te pytania udzielił moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie w archidiecezji przemyskiej ks. Daniel Trojnar.

Czy mógłby ksiądz opowiedzieć Czytelnikom o swojej drodze do Krucjaty?

Krucjatę Wyzwolenia Człowieka odkrywałem stopniowo. W trakcie mojej drogi formacji podstawowej, niestety, bardzo mało byliśmy zachęcani do jej podjęcia, jedynie mówiono o niej "przy okazji", ale bynajmniej ja nie czułem, że jest ona tak ważna w charyzmacie naszego Ruchu. Mogę powiedzieć, że prawdziwy jej sens ukazał mi w klasie maturalnej ks. moderator Adam Wąsik. To właśnie jego przekonanie doprowadziło do decyzji wstąpienia w szeregi członków Krucjaty, a dokonało się to po pierwszym roku seminarium duchownego, podczas wakacyjnego dnia wspólnoty w Domaradzu. Dziś z perspektywy czasu widzę, jak wielka to siła w trwaniu przy Chrystusie i mojej nieustannej walce o prawdziwą wolność.więcej


Duch daje wolność


W dniach 3-7 marca 2010 roku w Kasince Małej (diecezja krakowska) odbyły się rekolekcje pod hasłem "Duch daje wolność". Rekolekcje były przeznaczone zarówno dla członków jak i kandydatów Krucjaty. Uczestnicy mieli możliwość słuchania konferencji, adorowania ikony krzyża Krucjaty. Wielkim darem była modlitwa wstawiennicza. Wspólne posiłki, rozmowy, górskie spacery oraz fantastyczne wieczory integracyjne i pogodne służyły nawiązywaniu kontaktów pomiędzy uczestnikami. Rekolekcje prowadzone one były przez diakonię wyzwolenia działającą przy Duszpasterstwie Akademickim "Na Miasteczku" w Krakowie, pod modlitewną opieką i kapłańską posługą księdza duszpasterza Andrzeja Telusa.
Grzegorz Cagara (Diakonia Wyzwolenia, Kraków)więcej


Forum internetowe

Czasem forum internetowe może być miejscem na ciekawą wymianę doświadczeń czy podzielenie się świadectwem. Wybraliśmy dla naszych czytelników kilka wypowiedzi na temat motywacji włączenia się do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Po raz pierwszy przystąpiłam do Krucjaty na swoim zerowym stopniu Oazy Nowego Życia. Po pierwsze chciałam zrobić coś dla mojego wujka, który jest wyniszczony nałogiem alkoholowym. Po drugie pomyślałam, że robię coś dobrego. Po trzecie, uznałam, że to dobre świadectwo i decyzja, która pomoże mi oddzielić się wyraźnie od postawy tych osób z mojego otoczenia, które nie wyobrażają sobie zabawy bez alkoholu i dopisują do listy chwalebnych tradycji ojczystych zakrapianie alkoholem wszelkich okazji. Krótko mówiąc, wiedziałam, że zrobię coś dobrego i chyba podświadomie chciałam mocniej włączyć się w Ruch Światło-Życie.
Mała Animatorkawięcej


Radość serca
Aleksandra Wesołowska

Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia Archidiecezji Warszawskiej po raz drugi przeprowadziła spotkanie dla animatorów przygotowujących się do posługi prezentowania dzieła Krucjaty na rekolekcjach wakacyjnych. Odbyło się ono 22 czerwca 2010 r. w salce św. Cecylii przy kościele św. Jakuba w Warszawie. Spotkanie rozpoczęliśmy omówieniem prezentacji multimedialnej pt. "Jak mówić o Krucjacie Wyzwolenia Człowieka?" Następnie uczestnicy zapoznali się ze skryptem złożonym z 15 konspektów na każdy typ oazy. Skrypt był dostępny dla uczestników zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Na koniec był czas na zadawanie pytań oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami życia i szerzenia idei wyzwolenia przez Krucjatę. Cieszymy się, że tegoroczne spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie animatorów naszej diecezji. Czekamy teraz na informacje zwrotne, na ile nasze sugestie stały się przydatne na oazach, podczas wieczorów, których tematem była Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Dziękujemy Niepokalanej Jutrzence Wolności za wspieranie Diakonii w jej powołaniu.

Młodzi w czasie wolnym...
Ireneusz Łapiński

Dla wielu osób weekend majowy kojarzy się z wypoczynkiem i z wyjazdem w atrakcyjne miejsca na kilka dni. Od wielu lat dla młodych ludzi z diecezji warszawsko-praskiej jest to czas, by te kilka dni wolnego poświecić na pracę. Mycie okien czy kopanie ziemi to dla wielu z nich niezła frajda po miesiącach spędzonych przed ekranem komputera lub na wykładach. Po całym dniu pracy spotykają się na sławnych lodach krościeńskich, na zabawie i rozmowie. Spędzają czas w alternatywny sposób niż ich rówieśnicy. [...]więcej