Od Redakcji
ks. dr Maciej Krulak

Każdy został przez Stwórcę obdarzony szczególnym darem - jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, to nas wyróżnia spośród wszystkich stworzeń. Dlatego bardziej lub mniej świadomie poszukujemy tej pochodzącej od Boga cząstki swej osobowości.
więcej

Jezus najwyższym wzorem wolności
Józef Augustyn SJ

Współcześnie jesteśmy świadkami szczególnego dążenia do wolności. Walka o wyzwolenie narodowe i społeczne oraz osobista wolność nabrały w ostatnich stuleciach wielkiego znaczenia. Walka klasowa, wyzwolenie klasowe stały się pojęciami, które zdominowały ­życie społeczne i polityczne zwłaszcza w XX wieku. Doświadczenie człowieka pokazuje jednak, że wyzwolenie zewnętrzne i zbiorowe pozostaje bardzo często wyzwoleniem pozornym. ­Nierzadko bowiem wyzwolenie spod jednej niewoli klasowej czy narodowej wprowadza te same narody i klasy społeczne w inne formy niewoli, często gorsze od pierwszej.


więcej

Wolność dzieci Bożych
ks. dr Marek Dziewiecki

Pierwszym - obok abstynencji - warunkiem trwałego trzeźwienia jest odzyskanie dojrzałej wolności. Nie chodzi tu tylko o wolność w sensie odpowiedzialnej postawy wobec alkoholu, ale także o mądre korzystanie z wolności we wszystkich innych dziedzinach życia. Odzyskanie wolności w odniesieniu do alkoholu staje się możliwe dopiero wtedy, gdy alkoholik szczerze uzna wobec samego siebie fakt, że stał się bezradny wobec alkoholu i że utracił zdolność kontrolowanego picia.


więcej


Inspiracje dla Krucjaty
ks. dr Adam Wodarczyk

Od wielu lat odpowiedzialni za Diakonię Wyzwolenia z poszczególnych diecezji spotykają się w Niepokalanowie. W tym roku po raz drugi do spotkania dołączyli odpowiedzialni za Diakonię Życia. Razem wysłuchali wykładu moderatora Ruchu Światło-Życie ks. Adama Wodarczyka, ukazującego sylwetkę św. Maksymiliana Kolbe i sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Poniżej naszym Czytelnikom prezentujemy pierwszy fragment wykładu.więcej


Jak zmienia się religijność człowieka, czyli etapy rozwoju religijnego w relacji interpersonalnej między Bogiem a człowiekiem
ks. Romuald Jaworski

Analiza religijności jako relacji interpersonalnej między Bogiem i człowiekiem pozwala dokonać nowej interpretacji specyfiki poszczególnych faz rozwoju. Podstawą periodyzacji rozwoju religijnego są tu specyficzne aspekty doświadczeń interpersonalnych, jakie człowiek odczuwa wobec Boga. W interpretacji poszczególnych faz rozwoju warto uwzględniać także podstawowe, charakterystyczne konflikty, o których mówi E. H. Erikson.
więcej

Duchowość - przesłanie nadziei
Krystyna Jankun-Wolna

W pracy z moimi pacjentami duchowość ma znaczenie priorytetowe. Zachęcam ich do refleksji nad pytaniem: "kim jestem i dokąd zmierzam?". Staram się, aby terapia prowadziła do odkrycia i przezwyciężenia irracjonalnych, szkodliwych nawyków, które mają w swoich korzeniach upieranie się przy tym, że "ja jestem bogiem". Staram się, aby uzależnienie było widziane z perspektywy duchowej, a jego leczenie rozpoczynało się od poddania się łasce Boga.
więcej


Wreszcie żyć - dwanaście kroków ku pełni życia
Renata Zuzanna Jarosik

Program zapoczątkowała Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar jako konkretną pomoc małżonkom będącym w kryzysie małżeńskim. Skierowany jest jednak do wszystkich, którzy nie radzą sobie z problemami zarówno w małżeństwie, jaki i w innych dziedzinach życia.


więcej


Czy to jest seks, czy to jest kochanie?
Jolanta Such-Białoskórska

"Proszę pani, jak poznać, czy chłopakowi zależy tylko na seksie?" To pytanie zadała mi uczennica szkoły średniej. Potrzebowałam trochę czasu na zastanowienie, nie miałam gotowej odpowiedzi. W efekcie powstała dwuwariantowa odpowiedź. Nim ją jednak przedstawię, chciałabym podzielić się smutną refleksją: dla wielu młodych ludzi, także dla tych, którzy chodzą do kościoła, zaawansowane pieszczoty i współżycie seksualne są zupełnie normalną sprawą.więcej


Kryzys szansą
o. Mateusz Hinc OFM Cap

Jak wykorzystać szansę na rozwój, którą dają człowiekowi kryzysy? Na to niezwykle ważne pytanie odpowiadał kapucyn - ojciec Mateusz Hinc OFM Cap podczas sesji na temat "Kryzys szansą", ­która odbyła się w Ośrodku Formacji Liturgicznej św. Jana Chrzciciela w Zawichoście. ­Poniżej przedstawiamy jedynie fragment tej konferencji. Zainteresowanych tematem odsyłamy na podobną sesję, która ma się odbyć 18-20 maja 2012 r. w tym samym ośrodkurekolekcyjnym.


więcej


Krucjata jako program profilaktyczny
Katarzyna Owczarek

Jednym z popularnych działań o charakterze profilaktycznym jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Zrzesza ona około 100 tys. osób, przeważnie młodych. Skuteczność i atrakcyjność programu Krucjaty skłania do przyjrzenia się i porównania jej z założeniami modelu NIDA - wielopoziomowego programu profilaktyki uzależnień opracowanego w Narodowym Instytucie ds. Uzależnień w Stanach Zjednoczonych. Opiera się on na jednej z koncepcji profilaktyki, której najważniejszym zadaniem ma być towarzyszenie młodemu człowiekowi w rozwoju i dojrzewaniu w taki sposób, aby uchronić go od patologii i umożliwić stawanie się zdrowym, w pełni produktywnym członkiem społeczeństwa.więcej


Na pracę nie narzekam


Wywiad z Małgorzatą Dudaniec, animatorem nowej kultury w Olsztynie, przeprowadził Piotr Niedzielski.


więcej


Wakacje, które WARTO przeżyć!
Magdalena Hajduk

Czas wakacji dla większości z nas, zarówno uczniów, studentów, jak też dorosłych, jest chwilą odpoczynku, urlopu, oderwania od codzienności, której nie wolno zmarnować. Wiele osób spędza ten czas na wyjazdach indywidualnych czy zorganizowanych. Pośród szeregu propozycji kolonii czy obozów możemy odnaleźć także te, które oprócz wypoczynku i miłego spędzenia tego czasu niosą ze sobą masę wartości. Czy rekolekcje oazowe można nazwać takimi wakacjami z wartościami?więcej