Od Redakcji
ks. dr Maciej Krulak

Wydaje się, że nie trzeba tłumaczyć dorosłemu człowiekowi, jaką rolę ma rodzina i to nie tylko w wychowaniu dzieci, ale w ogóle w rozwoju i egzystencji człowieka. Niestety, w dzisiejszych czasach sprawy oczywiste nie są już tak oczywiste.
więcej

Tajemnica Nazaretu - tajemnica rodziny
ks. Mirosław Żak

"Człowiek jest drogą Kościoła - to zdanie mówi naprzód o różnych drogach, jakimi chadza człowiek, ażeby równocześnie wyrazić, jak bardzo Kościół stara się iść wraz z człowiekiem po tylu różnych drogach jego ziemskiej egzystencji. (...) Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat - można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową. Wie on ponadto, iż człowiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powołanie" (Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam sane, 1-2).


więcej

Razem, ale osobno
ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz

Dość powszechnym problemem w aktualnej sytuacji społeczeństwa w Polsce stają się zagraniczne wyjazdy zarobkowe, które powodują długotrwałe zawieszenie kontaktów bezpośrednich między małżonkami i dziećmi. Z powodu narastających problemów w codziennych relacjach, część rodzin potrzebuje różnorakiej pomocy i wsparcia, choć badania wykazują, że wiele osób nie wiąże powstających trudności z wyjazdami zarobkowymi kogoś z członków rodziny.


więcej


Wychowanie czy kontrola rodzicielska?
Tomasz Kaczorowski

Tytułowe pytanie jest, niestety, ilustracją błędnego dziś rozumienia procesu, jakim jest wychowanie. Ów niewielki spójnik "czy" wywraca klasyczne rozumienie wychowania jako kształtowania cnót, na rzecz wychowania jako towarzyszenia dziecku w jego rozwoju, rozumianego zwykle jako usuwanie z jego drogi wszelkich trudności i czynników stresujących. Jak bardzo popularny jest dziś ten model wychowania mogliby zapewne zaświadczyć nauczyciele, którzy często spotykają się z postawami - "moje", "mi się należy", "ja chcę" i z rodzicami, którzy przychodzą, aby w trosce o swoje dzieci żądać od szkoły, by zadawano mniej prac domowych, by obniżono wymagania, by dostosowano warunki tak, żeby było dzieciom łatwiej, przyjemniej - bezstresowo.więcej


Pozytywne inicjacje
z Szymonem Grzelakiem rozmawia Katarzyna Owczarek

W poprzednich numerach "Eleuterii" pisaliśmy o książce Szymona Grzelaka pt. "Dziki ojciec". Spotykając się z rodzinami podczas różnych rekolekcji, zauważamy potrzebę przypomnienia tego tematu. Dobre pomysły na wychowanie dzieci są cały czas potrzebne!
więcej

Dziecięca Krucjata Niepokalanej
o. Oskar Puszkiewicz OFM

Od Redakcji: Na łamach naszego pisma prezentowaliśmy już szerzej Dziecięcą Krucjatę Niepokalanej, jednak ze względu na pytania nowych Czytelników wracamy do tego tematu. Jeżeli w wielu członkach Krucjaty budzi się pragnienie prowadzenia grup dziecięcych, zapraszamy na stronę www.duszpasterstwotrzezwosci.pl. Znajdziecie tam pomoce do prowadzenia spotkań oraz inne przydatne informacje.

Dziecięcą Krucjatę Niepokalanej można ogólnie określić jako ruch maryjny o charakterze modlitewnym, wynagradzającym i abstynenckim. Opiera się na ewangelicznych wartościach, którymi są modlitwa i ofiara. Właśnie te wartości Niepokalana, jako Matka Kościoła, przypomniała w swoich orędziach w wielu miejscach świata.
więcej


Wyzwolić ducha diakonii
Andrzej Kuś

Kiedy wraz z żoną wróciliśmy po warsztatach wodzirejskich w Katowicach do Wrocławia, swoje kroki skierowaliśmy do moderatora diecezjalnego. Zaproponowaliśmy włączenie się do przygotowania i współprowadzenia powakacyjnej Pielgrzymki Ruchu całej diecezji. Odpowiedź była krótka: macie dwa zadania - zawiązać wspólnotę i poprowadzić agapę.


więcej


Jednym głosem
Katarzyna Dobrzyńska

Któż z nas nie pamięta uczucia irytacji, gdy pomysł wdrażany z dużym wysiłkiem zostaje zmarnotrawiony przez czyjeś - nawet nieumyślne, ale nieumiejętne - działanie? Ile razy zżymaliśmy się w duchu, gdy jakiś wujek, ciocia, czasem dziadkowie, wypowiadali w obecności naszych dzieci opinie, które pod znakiem zapytania stawiały autorytet rodziców? Takie zachowania osób komentujących wynikają z braku świadomości, że jedną z najważniejszych zasad w wychowaniu dzieci jest jednomyślność.więcej


U Ojca Maksymilana


Oaza Jedności Diakonii Wyzwolenia i Diakonii Życia, przygotowana przez Centralną Diakonię Wyzwolenia i Centralną Diakonię Życia, odbyła się tym razem w Niepokalanowie-Lasku w dniach od 21 do 23 września 2012 r. W spotkaniach uczestniczyło ponad 100 osób z całej Polski, czynnie zaangażowanych w obronę życia i na rzecz dzieła wyzwolenia w diecezjalnych i lokalnych stanicach Krucjaty.


więcej


Po co komu ta Krucjata?


W dniach 11-15 stycznia 2013 r. odbyła się w Licheniu Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia, zorganizowana przez Małgosię i Rysia Opasiaków. Wśród prowadzących znalazł się ks. Wojciech Ignasiak z Ośrodka Profilaktyczno-Szkoleniowego z Katowic oraz Kasia Owczarek z Centralnej Diakonii Wyzwolenia. Poniżej dwa świadectwa uczestników.więcej


Jest za co dziękować!
Teresa

Świętej pamięci siostra Hanna Grabska, urszulanka Unii Rzymskiej, zaangażowana w służbę w Ruchu Światło-Życie, nauczyła mnie, jak ważne jest dziękowanie Panu Bogu za to, co uczynił i co czyni w moim życiu.


więcej


W trosce o wrażliwość medialną
Krzysztof Marcinkiewicz

Pierwszą rzeczą, którą musiałem zrobić po dostaniu się na studia, było kupienie nowego komputera. Pomyślałem sobie, że w dzisiejszym świecie nie da się bez tego żyć. Bóg nam dał różne dobra - telefony, komputery, pendrive’y. Są to przydatne narzędzia pracy, komunikacji, wymiany danych. Dużo się dzisiaj mówi o uzależnieniu od komputera i internetu. Warto zastanowić się, gdzie przebiega granica pomiędzy zwykłym użytkowaniem tych dóbr a przesadnym nadużyciem, uzależnieniem się od nich.więcej


Bez wpadek, bez obciachu, bez alkoholu!
Sylwia i Marcin

Tak bawiliśmy się w gronie naszej rodziny i przyjaciół - na 100%, bez lęku, bez udawania, do białego rana! Poznaliśmy się z mężem w oazie. I choć więcej nas dzieliło niż łączyło, to po kilku latach "kumplowania się" zostaliśmy parą. Oboje byliśmy już wtedy członkami Krucjaty i z każdym dniem, jak dojrzewała w nas decyzja o zawarciu związku małżeńskiego, dojrzewało w nas także pragnienie zorganizowania wesela bez alkoholu.więcej