Do Krościenka...
ks. Piotr Kulbacki

Drugi tegoroczny numer Eleuterii przesyłamy czytelnikom mając świeżo w pamięci i sercu 27. Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W sobotę 9 czerwca br., nazajutrz po rocznicy proklamacji KWC, spotkaliśmy się przy grobie Założyciela Krucjaty. Tegoroczna Pielgrzymka związana była z obchodami 20-lecia śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Przygotowywaliśmy się do niej od roku - przewodnikiem stał się Benedykt XVI, który dał nam program na Krakowskich Błoniach.więcej

Modlić się o wielkie rzeczy
Stanisława Orzeł

Fragment listu ks. Franciszka Blachnickiego:

Jeszcze jedno na koniec: myślę, że gdyby taka była wola Pana, abym wrócił do Kraju (za rok, za dwa, za trzy???), to bym chyba osiedlił się w Krakowie, przy Kaplicy Zwiastowania i zająłbym się wyłącznie Krucjatą Wyzwolenia Człowieka. […]


więcej

Do" i "od" grobu Założyciela Krucjaty
bp Andrzej Siemieniewski
Gdybyśmy bowiem zatrzymali się tylko na pierwszej części, na pielgrzymowaniu do grobu, to kto wie, czy nie popadlibyśmy w ducha tego świata...

więcej

Otworzył moje serce dla wielu ludzi
ks. Wojciech
Chciałbym podziękować Panu Bogu za dar Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, który 20 lat temu otworzył moje serce dla wielu ludzi. Pan Bóg dał mi możliwość trwania przy ludziach uzależnionych i współuzależnionych. Dziesiątki godzin spędzonych na rozmowach, spowiedziach... Doświadczenie Bożego miłosierdzia, które dotknęło tak wiele ludzkich serc, i doświadczenie także tego, że Pan Bóg działa i że niejednej rodzinie przywrócił jedność i niejednemu dał pracować nad swoimi emocjami, uczuciami. Dał prawdziwe nad słabością ludzką zwycięstwo! Zwycięstwo to zakłada nie tylko Bożą łaskę, ale i trud człowieka, który z łaską współpracuje i który w sposób aktywny przyjmuje wolność od Boga.
Za to wszystko Chwała Panu!

Wyprostowałem się
Jurek

[...] parsknęli śmiechem, mnie oczywiście czerwień oblała na twarzy i stwierdziłem: Teraz mi dopiero dadzą; ziściło się to, czego się obawiałem. Ale właśnie wtedy Pan Bóg mnie nie zostawił.więcej

Chcę być świadkiem dla moich uczniów
Krystyna

Moje uczestnictwo w Krucjacie przekłada się również na moją pracę, gdyż mogę być dla moich uczniów - dzieci i młodzieży - świadkiem życia w wolności, a tego im dzisiaj najbardziej potrzeba...więcej

Mam Panu Bogu za co dziękować!
Krzysztof
Hasło tegorocznej Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka brzmi "Dziękując Bogu". Naprawdę mam Panu Bogu za co dziękować. Nie wiem, jak by się potoczyło moje życie, gdyby nie oaza, gdyby nie Krucjata.

więcej

Podziekowania i prosby złożeone przy grobie ks. Franciszka Blachnickiego Dziękuję Bogu za zdrowie, dobrych kolegów, szczęście, mądrość, fajne rodzeństwo, możliwość podróżowania i za to, że mogłem tu być.
Za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego proszę o zdrowie dla mnie i całej rodziny, lepsze oceny, o to abym był lepszy dla innych. [...]


więcej

ZaFAScynowana spotkaniem
Katarzyna Owczarek
FAS (alkoholowy zespół płodowy) występuje częściej niż zespół Downa; w Stanach Zjednoczonych występuje około 6 razy na 2000 żywych urodzeń.
Istotną informacją dla wszystkich kobiet planujących urodzenie dziecka jest to, że zespołowi FAS i innym uszkodzeniom alkoholowym można zapobiec w 100%!


więcej


Dziecko z FAS w systemie edukacji
Krzysztof Liszcz
Uszkodzenie mózgu, do jakiego dochodzi w trakcie "alkoholowej ciąży", jest podłożem większości zaburzeń i ograniczeń funkcji rzutujących na przebieg procesu edukacji. 

więcej