Nie lękajcie się! Trwajcie mocni w wierze!
Krajowy Moderator KWC
ks. Piotr Kulbacki

W roku 2006, w okresie, w którym ma się odbyć XXVI Pielgrzymka Krucjaty, Benedykt XVI przybywa do Polski. Odczytując ten znak czasu postanowiliśmy, zgodnie z eklezjalnym duchem Założyciela, aby XXVI Pielgrzymka Krucjaty pod hasłem "Trwajcie mocni w wierze" włączyła się w pielgrzymowanie Polaków na spotkanie z Ojcem Świętym. Stacja główna pielgrzymowania Krucjaty odbędzie się w niedzielę 28 maja 2006 r. na Błoniach, gdzie swoją obecnością chcemy dać świadectwo jak bardzo Krucjata jest programem Kościoła na współczesne czasy - także na czas posługi papieża Benedykta XVI.więcej

Bóg jest miłością!
Trwajcie mocni w wierze!
ks. Piotr Kulbacki

Dla Krucjaty nader istotna jest wierność swemu podstawowemu powołaniu,  którym jest odczytywanie znaków czasu. Odbywa się równocześnie na dwóch płaszczyznach: postrzegania potrzeb społeczności ludzkiej, w tym przypadku rozpoznawania obszarów poniżenia godności człowieka, oraz wsłuchiwania się w aktualne nauczanie Kościoła: co Duch mówi do Kościoła, co Kościół przekazuje w swej aktualnej katechezie.


więcej

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego i Krucjata Wstrzemięźliwości
ks. Piotr Kulbacki

W roku bieżącym obchodzimy 50-lecie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Więziony przez reżim stalinowski Sługa Boży Prymas Tysiąclecia przygotowywał naród do obchodów millennium chrztu Polski. Podczas internowania w Komańczy napisał tekst Ślubów Jasnogórskich, które naród Polski, reprezentowany zarówno przez Episkopat (pod nieobecność internowanego Prymasa) jak i milionową rzeszę wiernych, złożył w dniu 26 sierpnia 1956 r.więcej

Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czyli dzieło Niepokalanej Matki Kościoła
ks. Piotr Kulbacki
Ksiądz Franciszek Blachnicki mówiąc o KWC, używał nazwy następującej: "Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czyli Dzieło Niepokalanej Matki Kościoła". Już na stronie tytułowej podręcznika pojawiają się oba te określenia. Założyciel chciał w ten sposób bardzo mocno zaakcentować maryjne korzenie tego programu wyzwolenia chrześcijańskiego. Modlitwa Krucjaty, tak często przez nas odmawiana, skierowana jest do Niepokalanej i zawiera głębokie teologiczne treści wypływające z posoborowej mariologii.

więcej

Modlitwa Krucjaty

Niepokalana, Matko Kościoła!
Wpatrując się w Ciebie,
jako wzór Człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego
i dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego
w Duchu Świętym Chrystusowi,
uświadamiamy sobie wieloraką niewolę,
w której są uwikłane nasze serca.więcej

Jasnogórska Jutrzenka Wolności

Poszukiwanie wolności przy Maryi na Jasnej Górze znajdzie swoje najpełniejsze wyartykułowanie w tytule ­"Jasnogórska Jutrzenka Wolności", używanym przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w Carlsbergu. Bezpośrednio używanie tego tytułu związane jest ze stanem wojennym i homiliami Jana Pawła II wygłoszonymi podczas II Pielgrzymki do Ojczyzny, a także z nazwą ośrodka carlsberskiego - Marianum, nadaną w dniu jego poświecenia 25 VIII 1956 roku, w wigilię Jasnogórskich Ślubów Narodu. Jasno­górska Jutrzenka Wolności stała się światłem nadziei także dla innych narodów. Ideę tę wyraża ułożona przez ­Założyciela Krucjaty modlitwa do Maryi - Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności.więcej

Kielich podany przez człowieka a kielich podany przez Boga
Ks. Mirosław Żak

"Naśladowanie Chrystusa jest pierwotnym i najgłębszym fundamentem chrześcijańskiej moralności... Postępowanie Jezusa, Jego czyny i Jego nakazy stanowią moralną regułę życia chrześcijańskiego. Czyny te bowiem, a zwłaszcza Jego męka i śmierć na krzyżu, są żywym objawieniem Jego miłości do Ojca i do ludzi. Jezus żąda, by tę właśnie miłość naśladowali ci, którzy idą za Nim." (Jan Paweł II, Veritatis Splendor, 19-20)więcej

Studium Animatorów Trzeźwości Archidiecezji Łódzkiej

W dniu 1 sierpnia 2005 r. Metropolita Łódzki Arcybiskup Władysław Ziółek powołał archidiecezjalne Studium Animatorów Trzeźwości. Zespół kierowniczy studium to: ks. dr Piotr Kulbacki, ks. mgr Jan Cholewa i mgr Agnieszka Borowicz. Studium powołano we współpracy z Krucjatą Wyzwolenia Człowieka i Stowarzyszeniem Wspierania Dzieł Ewangelizacji "AGAPE" w Łodzi. Program studium uzyskał aprobatę PARPA.

więcej

Apel uczestników Studium Animatorów Trzeźwości
Jako uczestnicy Studium Animatorów Trzeźwości Archidiecezji Łódzkiej prosimy o zmianę w ustawie "o wychowaniu w trzeźwości" tak, aby podnieść próg wiekowy spożywania i sprzedaży alkoholu z 18 na 21 lat, jak to ma miejsce np. w Stanach Zjednoczonych.

więcej


Wiosenna Sesja Zespołu Apostolstwa Trzeźwości W dniach 20-21 lutego 2006 r. w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu odbyła się Wiosenna Sesja Zespołu Apostolstwa Trzeźwości i Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości pt. "Jan Paweł II w służbie trzeźwości". Udział w sesji wzięli także członkowie katolickich ruchów i organizacji trzeźwościowych oraz stowarzyszeń abstynenckich.

więcej