Od redakcji

Głównym wydarzeniem w ostatnim czasie była Pielgrzymka Jubileuszu XX-lecia Krucjaty do Krościenka i Starego Sącza. Najpierw spotkanie 15 czerwca w Wieczerniku Jana Pawła II na Kopiej Górce - z programem obejmującym Drogę Krzyżową z rozważaniami opartymi o teksty Założyciela, zaś 16 czerwca - spotkanie na błoniach starosądeckich. Wtedy to właśnie Ojciec Święty podczas "powtórki z geografii" łączył się z nami, idąc w myślach i sercu szlakami Beskidu Sądeckiego do Krościenka, na Kopią Górkę do Centrum Oazy, gdzie ma swe życiodajne źródło Ruch Światło-Życie i Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czyli Dzieło Niepokalanej Matki Kościoła. Wszak tyle razy przybywał na Kopią Górkę, otaczając szczególną swoją troską to dzieło. [...]

Cieszymy się, że rośnie już zainteresowanie inicjatywą "Wielki Sylwester 1999". Ufamy, że dzięki nawiązywaniu z nami kontaktu przez organizatorów zabaw będziemy mogli tę akcję "nagłośnić" i stanie się ona wielkim, widocznym i zachęcającym do naśladowania znakiem nowego stylu życia!

więcej
Powtórka z geografii
ks. Piotr Kulbacki

Do tej pielgrzymki przygotowywaliśmy się przez kilka miesięcy. Kiedy został ogłoszony ostateczny program pielgrzymki Papieża do Polski okazało się, że Ojciec Święty przybędzie znów w pobliże Krościenka...

więcej
Wyzwolona przez prawdę
Olga z Białorusi
Często chodziłam na różne imprezy, dyskoteki i zawsze im towarzyszył alkohol. Bardzo wcześnie zaczęłam go pić, bo miałam kompleksy. Używałam alkoholu, żeby się dobrze czuć w towarzystwie i nie odróżniać od swoich kolegów, koleżanek. Kiedy spotkałam Jezusa, czułam, że moje życie musi się zmienić bardzo konkretnie i że inni muszą zobaczyć to, że ja jestem z Jezusem, że Jezus żyje.
więcej
Panno Święta nad Krościenkiem pochylona
Bogusia i Jerzy Papiernikowie

Najpierw więc pragnę powrócić myślami do wydarzeń właśnie sprzed 20 lat, gdy zostałem zaproszony przez kapłana opiekującego się w diecezji łódzkiej rodzinami Kościoła Domowego Ruchu Światło-Życie do udziału w IV Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych tegoż Ruchu w Kalwarii Zebrzydowskiej. Nie czułem się jeszcze wtedy odpowiedzialnym za Ruch Światło-Życie. Były to początki kroczenia tą wspaniałą drogą. Jednak poprzez tego kapłana zetknąłem się u samych źródeł z problematyką różnorakich zniewoleń. Myślę, że ci wszyscy, którzy uczestniczyli w IV Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych, słuchając jasnej i logicznej argumentacji założyciela zarówno Ruchu Światło-Życie, jak i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Sługi Bożego Ojca Franciszka Blachnickiego nie mieli (podobnie jak ja) najmniejszych wątpliwości, jaka ma być ich odpowiedź czynu na skierowane do nas słowa.

więcej
Wojsko Gedeona
(część II)
ks. Franciszek Blachnicki

Historię Gedeona zawartą w 6 i 7 rozdziale Księgi Sędziów od początku związaliśmy z ideą Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Zawiera ona wiele nauk dla nas, choć wydarzyła się w zamierzchłych czasach.

więcej
Krucjata na oazach

Podczas turnusów oazowych zarówno w Polsce, jak i za granicą, na specjalnych nabożeństwach Dnia Wspólnoty składano deklaracje przystąpienia do Krucjaty. Najliczniejsze grupy nowych kandydatów i członków przystępowały w Krościenku: około 2,5 tysiąca (w kolejnych turnusach: 391, 1481 i 550 osób). W pierwszym turnusie ks. biskup Wiktor Skworc błogosławił osobiście każdego składającego deklarację. Uczestnicy spotkań, prowadzonych dla uczestników oaz przez Diakonię Wyzwolenia z Krościenka, odkrywali dar Krucjaty i otrzymali odpowiedź na wiele pytań. Napiszcie, jak było w Waszych diecezjach!


Wielki Sylwester 1999
Diakonia KWC
Zaprośmy naszych znajomych do udziału w dobrej zabawie bezalkoholowej, która przełamie ten zwyczaj. Nie lękajcie się podjąć tego wielkiego wezwania wychowawczego Krucjaty!
więcej
Tańce dla każdego!
Katarzyna Owczarek

Proponujemy dwie zabawy taneczne. Pierwsza może być pomocna przy poznawaniu się na zabawie, drugą proponujemy jako przerywnik taneczny w trakcie zabawy, kiedy grupa zdążyła się już trochę poznać. Wszystkim życzymy miłej zabawy! "Karnety". "Koperty taneczne"

więcej
Wśród młodzieży
(część II)

ks. Marek Dziewiecki

Analogiczne ograniczenia cechują niemal wszystkie programy profilaktyczne, które są obecnie stosowane w polskich szkołach. Mimo, że większość z nich nie ogranicza się już tylko do udzielania informacji o alkoholu, to jednak nawet najlepsze kończą się tam, gdzie zaczyna się istota problemu. Nie ograniczają się wprawdzie do straszenia alkoholem, ale precyzyjnie i rzeczowo przekazują informacje na temat działania tej substancji oraz na temat szkód biologicznych i psychospołecznych, jakiej ona dokonuje. Ponadto programy te uczą młodych skutecznego przeciwstawiania się naciskom środowiska, które nakłania do sięgania po alkohol. Uczą także asertywnego wyrażania emocji, zwłaszcza tych bolesnych, aby w ten sposób eliminować potrzebę ich zagłuszania drogą chemiczną. Programy te nie docierają jednak do najważniejszego dla profilaktyki pytania, które brzmi: skąd się biorą i co sygnalizują bolesne stany emocjonalne u dzieci i młodzieży?

więcej
Kana Galilejska a abstynencja
ks. Franciszek Blachnicki

Wśród argumentów, którymi szermuje się przeciw abstynencji, najczęściej powtarza się ten, że Pan Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej, gdy gościom zabrakło wina, przemienił wodę w wino.

Któż więc mógłby potępić wino i picie wina?

więcej
Członkowie Krucjaty pytają
ks. Piotr Kulbacki

Jak należałoby rozumieć sformułowanie, które znajduje się w tekście deklaracji przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka: "Zobowiązuję się na czas przynależenia do niej solidarnie zachować dobrowolną i całkowitą abstynencję od wszelkich napojów alkoholowych". Od wielu lat słyszę, iż "na czas przynależenia do niej" to znaczy "na czas trwania Krucjaty". Czy tak tłumaczył to Ojciec Założyciel?
Barbara R.

więcej
Moc w słabości
Dorota Seweryn

Krucjata Wstrzemięźliwości, o której wspomnieliśmy w ostatnim liście w rubryce "Choruj zdrowo", rosła dzięki tym, którzy swoje modlitwy i cierpienia ofiarowali w jej intencji, bo modlitwa cierpiącego jest modlitwą owocną.

więcej
Symbol Krzyża
ks. Franciszek Blachnicki

Cykl "Nasz znak" stanowi przedruk tekstów z "Niepokalana Zwycięża", opracowanych przez ks. Franciszka Blachnickiego. Zauważmy, że herb Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zawiera podobne elementy do herbu Krucjaty Wstrzemięźliwości.

W tarczy nad literą "M" znajduje się maleńki krzyżyk. Krzyż jest tutaj symbolem Krucjaty, czyli wyprawy krzyżowej.

więcej